Sách hay

Sách hay: Thay đổi thói quen - Thay đổi cuộc đời, 17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn Sách, Bí mật thực sự Internet Marketing, ...

Chia sẻ - Nghệ thuật Viết sách và Thành công

Đây là một mẹo tiếp thị, sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong nền kinh tế mới...

Đào tạo - Nghệ thuật Viết sách và Thành công

Viết một cuốn sách - đáp ứng nhu cầu, ham muốn và giải quyết các vấn đề cho thị trường của bạn và bạn sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở từ các khách hàng tiềm năng của bạn...

Coach - Nghệ thuật Viết sách theo Mục đích Đúng

Coach - Nghệ thuật Viết sách theo Mục đích Đúng chia sẻ giải pháp để bạn hoàn thành quyển sách của mình với Tư tưởng cao cấp nhất có thể...

Tư vấn - Cố vấn Viết sách

Tư vấn - Cố vấn Viết sách vói Quy trình Viết sách Cải tiến (Improved Writing Proccess - iWriting) mang đến cho bạn giải pháp hiệu quả để viết nên quyển sách của mình...

Thursday, February 27, 2020

Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?


Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?

Sự khác biệt nhất về tư duy của những người thành công thực sự và những người đang đeo đuổi thành công đó chính là những người thành công thực sự hoạt động dựa trên “thói quen” dẫn đến “hiệu quả”, còn những người đang đeo đuổi thành công thì nghĩ về thành công dựa trên hành động dẫn đến kết quả. Đó là lý do tại sao Tác giả Trần Trung Kiên đã bắt tay vào viết sách và xuất bản sách về chủ đề này – chủ đề THÓI QUEN.
Nếu những người đang đeo đuổi thành công vẫn giữ cách suy nghĩ của mình về sự thành công chỉ là “kết quả” chứ không phải “hiệu quả” thì sẽ có hai kịch bản cuộc đời xảy ra:
Kịch bản thứ nhất: Họ sẽ không bao giờ đạt được thành công vì bản chất của thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Điều này được lý giải rất rõ trong chương thứ 5 của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản này.
Nếu như mãi đeo đuổi kết quả để mong muốn đạt được thành công thì con người sẽ phải “hành động” liên tục để cho kết quả trở nên hiện thực, nhưng bởi vì chỉ “hành động” mới tạo ra kết quả cho nên con người sẽ phải hành động nhiều hơn để đạt kết quả nhiều hơn. Điều này phi thực tế do mỗi người chỉ có 24h/ngày và không ai có thể sống hơn 24h một ngày, do đó mô hình “hành động nhiều hơn” để có “kết quả nhiều hơn” sẽ dẫn ta đến một cuộc đời thất bại. Cuối cùng ta sẽ không biết được lý do vì sao ta thất bại? Đơn giản là ta nhìn cuộc đời không đúng với bản chất của nó: Thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người thất bại nhưng họ cũng không biết gì sao họ thất bại? Quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản bởi Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên – sẽ là một trong những lời lý giải quan trọng nhất dành cho tất cả những ai mong muốn đi tìm thành công bền vững. Viết sách và xuất bản sách không phải là việc dễ dàng – đó cũng là lý do tại sao thông qua quyển sách được viết và xuất bản này – Tác gả cũng truyền thông điệp tích cực cho tất cả những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công là – Mỗi ngày viết một chút thôi – nhưng viết mỗi ngày, quyển sách của bạn sẽ được hoàn thành.
Kịch bản thứ hai: Một người hoạt động ở tầng “kết quả” vẫn có thể thành công được nhưng quy trình tạo ra kết quả đó sẽ “không thể chia sẻ được” hoặc đơn giản là không thể nhân bản cho người khác. Nói cách khác: Cách thức thành công dựa trên kết quả thường sẽ là “chiêu thức” nhiều hơn là nguyên tắc, vẫn có những “chiêu thức” giúp một người thành công – và chiêu thức đó vẫn đúng – nhưng “chiêu thức” thì không thể nhân bản. Đôi khi sự thành công dựa trên kết quả lại “ảnh hưởng xấu” đến những người khác, tức một người càng thành công thì những người khác (xã hội) càng thất bại. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến một xã hội không mong muốn đã hình thành – cả những người thất bại và cả những người thành công đều góp phần tạo nên một xã hội “không mong muốn”. Một loại người (thất bại) tạo nên một cuộc đời mà “chính mình không mong muốn”, một loại người khác (những người thành công dựa trên “chiêu thức”) thì lại tạo ra một xã hội mà “chính xã hội đó không mong muốn” được tạo ra. Do đó: Kịch bản này sẽ không tốt cho xã hội.
Thấu hiểu những giá trị to lớn được viết trong quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia – đã xuất bản quyển sách này đến với công chúng – như là một quà tặng đặc biệt mà Tác giả - Cố vấn Tác giả đã viết tặng cho cộng đồng.
Cuối cùng: Nếu định nghĩa thành công dựa trên “kết quả” thì hoặc là sẽ tạo nên một “cá nhân thất bại” hoặc là sẽ tạo nên một “xã hội thất bại”. Và bạn thấy đó: Điều này thì tất cả chúng ta không ai mong muốn tý nào.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được ra đời để giải quyết vấn đề được gọi là “căn nguyên của một xã hội không mong muốn đã hình thành”. Quyển sách được viết và xuất bản trong giai đoạn xã hội gặp không ít khó khăn, nhưng chính vì thế - quyển sách chính là tiền đề quan trọng giúp mọi người tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ gốc rễ nhất. Viết sách và xuất bản sách là công việc quan trọng của đời người – và đó là lý do sao Tác giả Trần Trung Kiên đã viết nên quyển sách này và đặt hết tất cả tâm huyết để quyển sách được xuất bản thành công.
Những giá trị được chia sẻ trong quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” là:
Thứ nhất: Nó tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ hiệu quả (tức là những kết quả chỉ được xem là tốt “ít” hoặc “nhiều” – chứ không phải là kết quả xấu), và do đó nó định nghĩa lại con người dưới góc độ là “sản phẩm của thói quen”, nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ “nguyên tắc” – là những nguyên tắc của tự nhiên và xã hội. Và từ góc nhìn đúng về sự thành công cá nhân sẽ tạo nên một cuộc đời thành công đúng nghĩa, hay nói cách khác sự thành công của cá nhân không xâm hại đến sự thành công của người khác mà nó mở đường cho sự thành công của người khác – và sự thành công của toàn xã hội. Đây được gọi là “sự thành công có giá trị” – sự thành công hữu ích và sự thành công mà không chỉ người được thành công mong muốn mà đó là sự thành công cả xã hội mong muốn. Có thể nói – viết sách và xuất bản sách cho Tác phẩm “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” là một công cuộc dày công lắm – nhưng cuối cùng quyển sách cũng được ra đời đúng như mong đợi – với tất cả những gì được hỗ trợ từ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản sách Hoàng Gia – đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình cho một Tác phẩm được xuất bản sách thành công.
Thứ hai: Chỉ khi sự thành công được định nghĩa dưới góc độ “hiệu quả”, nhìn nhận con người là sản phẩm của thói quen, và tự nhiên lẫn xã hội hoạt động dựa trên “nguyên tắc” thì lúc đó ta mới có một xã hội thành công. Sẽ không bao giờ có một xã hội thành công nếu trước tiên mỗi người trong xã hội đó không nghĩ rằng “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất”. Và sẽ không thể hành động “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất” nếu trước tiên không định nghĩa thành công dưới góc độ hiệu quả – là thành công dựa trên nguyên tắc chứ không phải chiêu thức.
Trong toàn bộ 10 chương của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết sách bởi Tác giả Trần Trung Kiên và được xuất bản sách bởi Royal Books – chung quy lại chính là khai thác – thấu hiểu và thực hành 2 điều ở trên một cách có hệ thống – thống nhất – nhất quán – quán triệt và triệt để.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – không chỉ mang đến một góc nhìn mới về câu chuyện thành công mà nó còn mang đến một trải nghiệm mang tính thương mại, xã hội và văn hóa. Trải nghiệm mới này là các doanh nghiệp có thể ứng dụng giá trị của quyển sách này cho các hoạt động doanh nghiệp mình – gia tăng doanh số dựa trên thói quen của người tiêu dùng – kiến tạo văn hóa tổ chức từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong tổ chức đó – kiến tạo văn hóa xã hội từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong xã hội đó. Và viết sách và xuất bản sách – cho chính bạn – cho chính doanh nghiệp của bạn – chính là cách làm hiệu quả nhất để bạn có thể đưa thương hiệu cá nhân – thương hiệu sản phẩm – thương hiệu doanh nghiệp lên tầm văn hóa.
Đây là quyển sách thực sự có giá trị cho những cá nhân muốn phát triển bản thân, những doanh nhân muốn phát triển doanh nghiệp, những nhà giáo dục muốn phát triển con người và tất cả mọi người muốn cuộc đời của mình thành công có giá trị – một sự thành công được cả xã hội đón nhận – một sự thành công có tính “văn hóa”. Đây cũng là quyển sách được viết ra cho những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công – những người muốn đóng góp vào giá trị văn hóa chung của xã hội – quốc gia và thế giới. Nếu như đọc sách được xem là “thói quen nền” của mọi thói quen cá nhân – tổ chức thành công – thì viết sách và xuất bản sách được xem là “văn hóa nền” của mọi nền văn hóa cho tổ chức – xã hội thành công.
Quyển sách này sẽ là bức tranh tổng thể nhất của cách nói về thành công dựa trên: thói quen – quản trị – nguyên tắc – hiệu quả.
Và bạn hoàn toàn có thể thay đổi thói quen để thay đổi cuộc đời, hoặc bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời dựa trên việc thay đổi thói quen của mình.
Đây chính là ý nghĩa cao cả nhất của quyển sách này: Thay đổi cuộc đời của bạn – Thay đổi xã hội của bạn!
Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên
Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” – bạn có thể truy cập vào đây để đọc thử - và mua sách.
Nếu bạn muốn viết sách và xuất bản sách thành công, bạn có thể liên hệ với Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia hoặc Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên – để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
+ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Số điện thoại: 090 246 7524 / 0901 312118
+ Website (cá nhân): www.trantrungkien.com

Royal Books Team (biên soạn)


Wednesday, February 26, 2020

Viết sách và xuất bản sách – 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sáchĐây có thể là một trong những quyển sách – được viết và xuất bản – cách mạng nhất bạn đã từng đọc về phát triển sự nghiệp kinh doanh bằng con đường tiếp thị doanh nghiệp – tiếp thị sản phẩm – và tiếp thị cá nhân thông qua một cuốn sách.
Viết sách và xuất bản sách không phải là điều dễ dàng và việc viết sách và xuất bản sách17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách cũng vậy. Nó là sự tâm huyết của Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên muốn chia sẻ những thông điệp quan trọng nhất trên con đường giúp những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công – đồng thời sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.
Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng bạn đang rất may mắn khi đọc được quyển sách được viết và xuất bản này – bởi nó sẽ mang đến cho bạn một cách thức tuyệt hảo nhất để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh lâu dài – bền bĩ và trường tồn với thời gian. Đó chính là sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất. Và chính xác đây là những gì bạn đọc trong cuốn sách này: “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách ” – đúng như tên gọi của tác phẩm, và đây là tác phẩm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến giờ này viết về chủ đề quan trọng này: Sử dụng cuốn sách như là công cụ phát triển doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới – một phương thức vô cùng mới mẻ và hiệu quả để những nhà kinh doanh tạo lập sự nghiệp cũng như từ đó sáng tạo ra một phương thức tiếp thị tạo ra thị trường cạnh tranh không đối thủ.
Quyển sách được viết sách và xuất bản sách trong hoàn cảnh thị trường sách tại Việt Nam có dầu hiệu khởi sắc. Trần Trung Kiên là Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích hàng đầu Việt Nam – với hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành đã dành ra hơn 6 tháng tập trung cũng như cùng đội ngũ Royal Books dày dặn kinh nghiệm tập trung cho quyển sách này được viết và xuất bản – nó mới được ra đời và đến tay bạn đọc.
Viết sách và xuất bản sách để giúp cho Tác giả viết sách và xuất bản sách thành công” – đó chính là câu nói tâm huyết của Tác giả - Cố vấn Tác giả trong quá trình viết sách và hoàn thành quyển sách này được xuất bản. Trần Trung Kiên đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho độc giả trong quyển sách này.
Bạn sẽ kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trong cuốn sách – được viết sách và xuất bản sách này – nói về chủ đề này cũng như từ đó bạn có thể suy nghĩ đến câu chuyện doanh nghiệp của mình được chia sẻ như thế nào? Cách thức để phát triển sự nghiệp kinh doanh? Và làm thế nào để có thể làm được điều đó thông qua cuốn sách của bạn? Chính xác đó là “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách ” – và đây là quyển sách được viết ra là vì bạn và cho bạn – những nhà kinh doanh mong muốn một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, những doanh nhân tự do trong thời đại mới, những chuyên gia xem chính mình như là một doanh nghiệp và hơn thế nữa… Từ đó bạn cũng có thể viết sách và xuất bản sách cho riêng mình!
Viết sách và xuất bản sách cho riêng mình không chỉ là một công việc bên ngoài lề của nhà kinh doanh – mà đó chính xác là một công việc được đặt trên lịch làm việc của doanh nhân – viết sách và xuất bản sách của chính bạn không phải chỉ vì bạn – mà là vì khách hàng của bạn (họ muốn đọc những gì bạn viết – để có thể cùng bạn đi đến thành công).
Viết sách và xuất bản sách lại càng không phải vì lý do không có thời gian mà không làm. Viết sách và xuất bản sách – chính vì không có thời gian (chia sẻ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư…) cho nên bạn cần có quyển sách được viết và xuất bản để thay bạn làm điều bạn muốn làm.
Viết sách và xuất bản không đơn giản là muốn làm thì làm – còn không muốn là không làm – mà nó chính xác nên là kế hoạch bắt buộc của doanh nhân để có thể thực hiện được kế hoạch kinh doanh tốt hơn – xây dựng thương hiệu các nhân – xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tốt hơn.
Và để viết sách và xuất bản sách thành công. Việc của bạn chính là đọc quyển sách “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách ” – và thực hiện theo những gì được ghi trong đó – từ Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên – Người đã có kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực viết sách và xuất bản sách – có thể giúp bạn viết sách và xuất bản sách thành công trên từng con chữ.
Quyển sách được viết và xuất bản này sẽ đưa bạn đến một trong những cảnh giới cao nhất của một nhà kinh doanh, đó chính là:
+ Tạo lập một cuộc sống thành công cho mình bằng cách giúp những người khác thành công,
+ Tạo lập một cuộc sống giàu có cho mình bằng cách giúp những người khác giàu có,
+ Tạo lập một cuộc sống hạnh phúc cho mình bằng cách giúp những người khác hạnh phúc,
+ Tạo lập một cuộc sống thịnh vượng cho mình bằng cách giúp những người khác thịnh vượng,
+ Tạo lập một cuộc sống vĩ đại cho mình bằng cách giúp những người khác vĩ đại…
Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên
Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn
hàng đầu Việt Nam
Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia – là đơn vị đi đầu tại Việt Nam giúp cho các Tác giả viết sách và  xuất bản sách thành công – hân hạnh được đồng hành với Tác giả Trần Trung Kiên trên hành trình viết sách và xuất bản sách “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách ” thành công tốt đẹp.
Và nếu bạn muốn viết sách và xuất bản sách cho riêng mình, hãy liên hệ tại đây:
+ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản sách Hoàng Gia
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Số điện thoại: 090 246 7524 / 0906 8585 96
+ Website (cá nhân): www.trantrungkien.com
Royal Books Team (biên soạn)

Tuesday, February 25, 2020

Viết sách và xuất bản sách – Người giàu nhất thế giới!


Cuốn sách Người Giàu Nhất Thế Giới được viết bởi Tác giả Áp-ra-ham và được xuất bản bởi Royal Books – Nhà Đại diện xuất bản sách Hoàng Gia, là một trong những cuốn sách mang lại cho bạn nguồn cảm hứng cao nhất để bạn có thể dấn thân trên con đường làm giàu. Người giàu nhất thế giới được viết sách và xuất bản sách trong hoàn cảnh đặc biệt – trong đó Tác giả và tập thể Royal Books – được Cố vấn bởi Trần Trung Kiên (Tác giả - Cố vấn Tác giả) mong muốn mang điều gì đó vô cùng đặc biệt về nguyên tắc làm giàu cho độc giả - mà qua đó không chỉ tìm kiếm giá trị làm giàu vật chất mà thực sự là tìm kiếm giá trị làm giàu vĩnh cửu.

Đây có thể được xem là cuốn sách học làm giàu hay nhất không chỉ về nội dung được nhắc đến nhưng toàn bộ quyển sách như là một câu chuyện tái hiện chỉ như chỉ 1 ngày hôm qua. Bạn sẽ thấy được hành trình của chính mình ở trong đó, và hơn bao giờ hết với những gì mà quyển sách này chia sẻ có thể sẽ mở ra bức tranh tuyệt vời nhất cho bạn – mở ra cho bạn một cơ hội mới để có thể đạt được ước mơ của mình không chỉ là sự giàu có trên đất mà thôi, mà thực sự đó là sự giàu có vĩnh cửu. Quả thật viết sách và xuất bản sách không phải là điều dễ dàng và điều đó lại càng đúng gấp bội lần khi nói đến quá trình viết sách và xuất bản sách cho cuốn sách Người giàu nhất thế giới. Tại sao có thể nói như thế? Để tạo nên một câu chuyện kỳ công và để tạo nên một nội dung kỳ công với tất cả những gì được chứa trong quyển sách Người giàu nhất thế giới thì bạn đọc mới thấu hiểu được quá trình viết sách và xuất bản quyển sách này là không hề dễ dàng. Tất cả những gì bạn đọc – sự đặc biệt – cũng như giá trị tinh thần mà quyển sách này được viết ra và bạn có thể đọc nó – sẽ làm cho bạn đọc cảm nhận được điều này một cách rõ ràng nhất.
Người giàu nhất thế giới, thực sự là cuốn sách học làm giàu hay nhất mà bạn có thể đã từng đọc – cũng như là quyển sách được viết hay nhất mà Royal Books đã từng xuất bản, và chắc chắn nếu bạn cảm nhận hết toàn bộ ý nghĩa của cuốn sách – thì bạn sẽ chia sẻ cuốn sách này đến với nhiều người cùng đọc, như bài viết này đã từng được tạo ra để chia sẻ quyển sách tuyệt vời này đến với bạn.
Để viết sách và xuất bản sách thành công là cả một vấn đề nan giải đối với hầu hết mọi người – và quá trình xuất bản quyển sách Người giàu nhất thế giới cũng không ngoại lệ. Và vì lý do đó, trong quá trình xuất bản quyển sách Người giàu nhất thế giới cũng mắc những lỗi nhỏ không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn đọc bỏ qua những lỗi nhỏ như thế thì đây là một quyển sách vô cùng đáng đọc.
Quyển sách Người giàu nhất thế giới thực sự là cuốn sách học làm giàu hay nhất mà bạn có thể mang theo bên mình trên con đường làm giàu, tìm kiếm chân lý, và mở ra một tương lai huy hoàng cho bạn từ đây đến mãi mãi. Đó thực sự là cuốn sách sẽ cùng bạn đi trên hành trình của chính mình để tìm ra chân lý, để được soi sáng và đi soi sáng cho những người khác nữa. Và chắc chắn rằng cuốn sách học làm giàu hay nhất này sẽ là tấm vé để bạn có thể bước đi thành công vững chắc nhất trong cuộc đời mình.
Tập thể Royal Books lấy làm hạnh phúc khi quyển sách này được viết và xuất bản sách trong bối cảnh hầu hết mọi người chưa hiểu thấu đáo về làm giàu và giá trị của sự giàu có thực sự là gì? Quyển sách này mang đến không chỉ những nguyên tắc làm giàu cơ bản, mà nó chính làm tấm bản đồ quan trọng trên hành trình để mỗi người đạt được thành công và giá trị to lớn cho mình và cho xã hội.
Nội dung của cuốn sách học làm giàu hay nhất – Người giàu nhất thế giới chính là: 33 ngày khám phá bí mật của người giàu nhất thế giới, vượt xa mọi ước mơ ngông cuồng nhất của bạn. Đó chính câu chuyện về chàng trai Đa-vít với hành trình tìm kiếm sự giàu có đã tìm đến Giăng – Người được mệnh danh là người giàu nhất thế giới. Sau nhiều năm làm việc cho Giăng, cuối cùng ông đã truyền thụ lại 33 cuộn kinh thay đổi đời người – và Đa-vít chính là đệ tử tiếp nhận 33 cuộn kinh đó… Hành trình tiếp theo chính là câu chuyện dài 22 năm sau đó Đa-vít trở thành người giàu vượt hơn cả ông chủ của mình là Giăng. Nhưng vẫn không thể biết được Người giàu nhất thế giới là ai? Đoạn cuối của quyển sách này sẽ tiết lộ điều đó…
Nếu bạn đọc qua quyển sách này thì nó giống như là một câu chuyện huyền thoại. Tuy nhiên khi đọc xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là cuốn sách học làm giàu hay nhất này, bạn mới thấy được là qua câu chuyện được nói đến trong quyển sách, 24 nguyên tắc về làm giàu được hé lộ - và đó chính là những nguyên tắc bất di bất dịch trên hành trình tới thành công của mỗi người trên thế giới.
Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên
Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn
hàng đầu Việt Nam
Royal Books trân trọng giới thiệu quyển sách được viết và xuất bản thành công tại Royal Books – như là một trong những quà tặng đặc biệt cho cộng đồng để mỗi người tìm kiếm được giá trị đích thực của cuộc đời mình.
Mọi chi tiết về việc mong muốn viết sách và xuất bản sách thành công, bạn có thể liên hệ đến:
+ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản sách Hoàng Gia
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Điện thoại: 090 246 7524 / 0906 85 85 96
+ Website (cá nhân): www.trantrungkien.com
Royal Books Team (biên soạn)


Viết sách và xuất bản sách – Ánh Dương… Con làm được!


Viết sách và xuất bản sách – Ánh Dương… Con làm được!

Ánh Dương… Con làm được! là một quyển sách vô cùng giá trị. Quyển sách được viết và xuất bản bởi Tác giả Cử Bách Tùng – là một người đam mê viết – sống và trải nghiệm cuộc sống.
Quyển sách – Ánh Dương… Con làm được! – được xuất bản bởi Công ty Royal Books – được Cố vấn bởi Trần Trung Kiên – Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam – Người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết sách và xuất bản sách tại Việt Nam.
Nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết được lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện có thật của người anh đã đồng hành doanh nghiệp với tác giả Cử Bách Tùng – Tác giả của Tác phẩm Ánh Dương… Con làm được! vừa được viết sách và xuất bản sách trong thời gian gần đây.
Câu chuyện kể về Đại Dương - Một cậu bé yêu đời, tốt bụng và nghĩa khí bỗng một ngày tai họa ập đến sau một cơn bạo bệnh, khiến chân phải của cậu bé bị teo lại mãi mãi. Đó là một hành trình đầy nghị lực, vượt qua nghịch cảnh của cậu dù phải chịu quá nhiều thiệt thòi và ánh nhìn phán xét của người đời. Trong Tác phẩm “Ánh Dương… Con làm được!” – của Tác giả Cử Bách Tùng – được viết sách và xuất bản sách gần đây – khắc họa câu chuyện này một cách hết sức chân thực.
Qua tiểu thuyết lấy từ chất liệu đời sống này, độc giả sẽ có cái nhìn toàn cảnh, hiểu và cảm thông hơn cho số phận những con người đặc biệt đó. Họ có thể tàn nhưng chưa chắc đã phế, họ cũng là con người và có quyền được đối xử công bằng hơn. Xin hãy ngừng phán xét, vì một câu nói tưởng chừng như là vô hại của ai đó đều có thể làm trái tim họ đau đớn, thậm chí là trầm cảm và dẫn đến tự tử. Rất nhiều người ở ngoài kia tuy có thân thể lành lặn nhưng lại khiếm khuyết về tâm hồn, đó mới điều đáng lo và cần sửa đổi. Đó cũng là lý do tại sao Tác giả Cử Bách Tùng đã viết và xuất bản sách quyển sách này – như là một lời nhắn nhủ chân thành và nhẹ nhàng đến tất cả mọi người – là hãy quan tâm đến những người xung quanh – đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Vì chỉ một chút sự quan tâm nhỏ của bạn có thể đã làm cho cuộc đời của người trong cuộc khác hơn.
Nhân vật chính thứ 2 đó là Ánh Dương cũng được hình thành dựa trên cảm hứng câu chuyện thật của con gái một người anh của tác giả. Một cô bé sinh ra không được may mắn vì bệnh tim quái ác và mắc chứng tự kỷ. Đó là hành trình của người cha vĩ đại bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để giúp con gái mình có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tiểu thuyết mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về thế giới của những bạn nhỏ đặc biệt này, với một thông điệp: “Yêu thương là tất cả”. Xin hãy xem các con như những con người bình thường, chỉ có yêu thương mới giúp các con thoát khỏi thế giới riêng ấy để hòa nhập với mọi người. Royal Books – trên hành trình xuất bản quyển sách này – đội ngũ đã trân trọng tất cả những yếu tố tạo nên tác phẩm – dù nhỏ nhất – nhưng lại rất quan trọng để đảm bảo cho mạch văn của Tác giả được liên tục triển khai – và đạt đến cấp độ của người chia sẻ câu chuyện có hồn nhất.
“Ánh Dương… Con làm được!” vừa là tên quyển tiểu thuyết – Tác phẩm được viết và xuất bản bởi Tác giả Cử Bách Tùng, vừa là lời động viên mà người cha vĩ đại đó dành cho con gái của mình. Bạn sẽ bắt gặp câu nói đó xuyên suốt khắp câu chuyện, để chứng minh một điều rằng: “Hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào con cái của bạn, luôn bên cạnh động viên, khích lệ con. Chắc chắn con sẽ làm nên những chuyện phi thường, kể cả con là một đứa trẻ đặc biệt”. Nó làm gợi nhớ đến câu chuyện của nhà bác học lừng danh Thomas Edison. Chính nhờ những lời động viên và niềm tin tuyệt đối của mẹ mà từ một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, Edison đã trở thành một nhà phát minh vĩ đại mang ánh sáng đến cho nhân loại. Sức mạnh của lời động viên là thứ phân bón thượng hạng cho những mầm non tương lai của đất nước. Vậy nên khi bạn đọc Tác phẩm “Ánh Dương… Con làm được” – được viết và xuất bản bởi Tác giả Cử Bách Tùng – đó không chỉ là tên của một tựa sách – đó chính là “lời động viên’ dành cho mỗi người “Con người – Thực sự làm được những điều họ nghĩ – nếu họ được động viên – và hỗ trợ - truyền cảm hứng đúng nghĩa – và nhiệt tình”. Royal Books – với sự Cố vấn của Trần Trung Kiên – đã giúp Tác giả Cử Bách Tùng xuất bản quyển sách này thành công. Đó không chỉ là việc xuất bản sách thành công – đó chính là công tác mang quyển sách hay đến với toàn bộ độc giả - như là món quà tình thần quan trọng nhất bạn có thể dành cho chính mình “Tôi làm được” – và bạn có thể dành cho người khác “Bạn làm được” – và bạn có thể dành cho mọi người “Chúng ta làm được!”.
Trong quyển tiểu thuyết này sẽ có một mối tình đẹp như truyện cổ tích nhưng cũng thật đầy ngang trái. Ở đó bạn sẽ thấy một tình yêu cao thượng, có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để cái tổ ấm được trọn vẹn. Quyển tiểu thuyết là một hành trình dài đầy chông gai cũng không kém phần ngọt ngào. Ở đâu đó, bạn sẽ nhìn thấy hình bóng của mình trong chính những câu chuyện. Từ tuổi thơ dữ dội bên dòng sông quê hương, cho đến mối tình học trò thầm kín, và những rung động đầu đời, những vỡ tan, nuối tiếc, ngộ nhận, thất vọng, lo lắng. Đặc biệt là tình yêu thương vĩ đại của những bậc làm cha làm mẹ!
Royal Books hân hạnh đồng hành cùng Tác giả - để làm nên việc xuất bản quyển sách này thành công – đồng thời nối một nhịp cầu quan trọng với độc giả - để quyển sách được lan tỏa đến với nhiều người – đặc biệt là những ai tìm kiếm giá trị vĩ đại của tình yêu.
Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên – Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam cũng chia sẻ “’Ánh Dương… Con làm được!’ – không chỉ là một tác phẩm đơn thuần, nó chứa đựng trong chính nó tình yêu – tình bạn – tình người và có thể nói đây chính là quyển sách được viết ra từ tình yêu – bởi tình yêu – và do tình yêu. Tất cả là tình yêu”.
Royal Books Team (biên soạn)

Mọi thông tin để quyển sách của bạn được viết và xuất bản sách thành công có thể liên hệ:
- Công ty Sách Hoàng Gia - Royal Books
- Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả
- Hotline: 090 246 7524 / 0906 85 85 96
- Email: trantrungkien@danhnhan.net / hoixuatban@gmail.com
- Website (cá nhân): www.trantrungkien.com


Monday, February 17, 2020

Viết sách và xuất bản sách – 4 lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách trong năm nay


Viết sách và xuất bản sách – 4 lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách trong năm nay


Có rất nhiều lý do để viết một cuốn sách nhưng khi bạn tập trung vào quá trình, thật khó để nhìn thấy ánh sáng đó. Và thậm chí nhiều hơn nữa để đưa cuốn sách của bạn một bước xa hơn bằng cách xuất bản một cuốn sách hiệu quả. Khi Trần Trung Kiên bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên của anh, anh cũng gặp vô cùng khó khăn nhưng đó cũng là lý do tại sao anh tìm kiếm một cách thức để giúp anh viết sách và xuất bản sách thành công. Đó cũng là lý do tại sao quyển sách anh vô cùng tâm đắc được ra đời – Tác phẩm mang tên “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời”. Tác phẩm này có thể chính xác là dành cho tất cả những ai muốn thay đổi cuộc đời bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – CÁC THÓI QUEN.

Và đó cũng là lý do tại sao, anh có thể chia sẻ cách thức hiệu quả để một người mới bắt đầu có thể viết sách và xuất bản sách thành công. Hầu hết mọi người muốn viết một cuốn sách (và đi xa hơn và mong muốn xuất bản sách thành công). Có thể chúng ta thích ý tưởng viết một cuốn sách – hoặc là chúng ta thấy đó chính là sứ mệnh mà chúng ta phải làm.
Bất kể lý do tại sao bạn muốn viết một cuốn sách là gì? 4 lý do sau đây được chia sẻ từ Trần Trung Kiên có thể mang lại cho bạn những góc nhìn thú vị nhất về việc viết sách và xuất bản sách thành công – cũng như từ đó tạo tiền đề cho sự thành công về phát triển kinh doanh – doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới.
Điều tuyệt vời trước khi bạn trải nghiệm viết sách và xuất bản sách thành công, có một ví dụ vô cùng hay mà anh chia sẻ rằng: Bạn luôn đặt câu hỏi và dù có sẵn sàng hay chưa sẳn sáng về mặt cảm xúc, tài chính cũng như công việc có mang lại cho bạn quyết định trở thành cha mẹ hay không? Nhưng một khi bạn đã trở thành cha mẹ - cuộc sống của bạn sẽ thay đổi – theo cách không hề giống như lúc trước. Và nếu bạn đi trên con đường của tình yêu – và sự hy sinh – bạn sẽ thấy rằng việc trở thành cha mẹ là một điều tuyệt vời. Khi anh chia sẻ những điều này – có thể sẽ giúp bạn hình dung ra một bứ tranh nào đó khi bạn trở thành một Tác giả? Quả đúng như vậy!
Những khái niệm tương tự áp dụng để trở thành một tác giả. Cho đến khi bạn giới thiệu cuộc sống sáng tạo mới vào thế giới, bạn không có ý tưởng nào đáng kinh ngạc, vô số cách viết một cuốn sách có thể cải thiện cuộc sống của bạn - và thậm chí cả công việc kinh doanh của bạn.
Bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn chờ đợi quá lâu để làm cho nó xảy ra.
Và khi bạn bắt tay vào viết một cuốn sách – bạn sẽ trải qua một giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời. Đó có thể là những năm tháng tuyệt đẹp nhất bạn có thể cảm nhận. Đó cũng là lý do tại sao khi nói đến điều này – anh đã vô cùng phấn khích và chia sẻ cho chúng ta 4 lý do tuyệt vời nhất dành cho bất kỳ ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công – đặc biệt bạn cần viết sách (và xuất bản sách) trong năm nay – nó vô cùng tuyệt vời.
Lý do thứ nhất để viết sách (và xuất bản sách): Nếu bạn là một nhà văn (việc của bạn là viết)
Thực tế, mọi người đều có thể là một nhà văn. Mỗi người trong chúng ta có một câu chuyện để chia sẻ. Trong thực tế, hầu hết chúng ta có nhiều hơn một câu chuyện để chia sẻ.
Sự thật đơn giản là để trở thành một nhà văn, bạn chỉ cần viết. Và để trở thành một tác giả, bạn chỉ cần xuất bản những gì bạn viết.
Tại Royal Books, chúng tôi ở đây để nói với bạn rằng cả hai mục tiêu xứng đáng này đều nằm trong tầm tay của bạn. Bạn chỉ cần bắt đầu ngày hôm nay.
Khi bắt đầu viết quyển sách gần đây nhất – “Làm gì? Để cuộc đời ý nghĩa” – Tác giả Trần Trung Kiên đã chia sẻ một góc nhìn hết sức sâu sắc về chủ đề này, đó chính là “Trong mỗi một con người – đều có một cuốn sách trong họ. Và vấn đề là – mỗi người có thể đưa cuốn sách đó ra ngoài không” – Và cách đơn nhất để sống một cuộc đời ý nghĩa – đó chính là làm một điều gì đó có ý nghĩa cho những người khác và để lại di sản cho thế hệ mai sau. Tác giả Trần Trung Kiên – Trong quyển sách “Làm gì? Để cuộc đời ý nghĩa” chia sẻ rằng – Cách đơn giản nhất để có thể để lại di sản cho thế hệ mai sau – đó chính viết sách (và xuất bản cuốn sách của bạn) – và bạn hoàn toàn có thể làm điều này ngay bây giờ - ngay hôm nay – với tất cả những gì được xây dựng và hỗ trợ từ Royal Books.

Lý do thứ hai để viết sách (và xuất bản sách): Bạn sẽ khám phá ra bạn là ai.
Bởi rất tự nhiên, viết sách là một hoạt động nội tâm, chu đáo. Quá trình viết một cuốn sách sẽ buộc bạn phải hướng suy nghĩ của mình vào trong. Thông qua việc viết, bạn sẽ có được quan điểm về những gì thực sự quan trọng đối với bạn.
Trong quá trình viết một cuốn sách bạn sẽ học được về giá trị độc đáo của ý chí của chính bạn.
Hành động đơn giản để cam kết với một dự án bằng văn bản, và xem qua nó, sẽ đo lường chiều sâu của kỷ luật của bạn. Viết một cuốn sách có thể là một cách mạnh mẽ để liên lạc với những suy nghĩ, giá trị và động lực của bạn.
Trong quyển sách “Người giàu nhất thế giới” – Tác giả chia sẻ rằng: Cách tốt nhất để trở nên thành công – giàu có và hạnh phúc đó chính là đi theo quy tắc 3 bước: BE – DO –HAVE, tức là LÀ – LÀM – CÓ. Bước đầu tiên bạn phải xác định là: BẠN LÀ AI? Và đây cũng là bước quan trọng nhất. Hầu hết mọi người không làm bước này – và đó là lý do tại sao họ không có được điều họ muốn có. Và cách đơn giản nhất để khám phá ra chính mình – đó chính là bắt tay vào VIẾT MỘT CUỐN SÁCH.

Lý do thứ ba để viết sách (và xuất bản sách): Bạn có thể đã tạo ra một cuốn sách chất lượng chuyên nghiệp, sẵn sàng để bán.
Trước đây chỉ có các nhà văn mới có thể viết sách và được xuất bản sách thành công. Nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi, tại Royal Books – chúng tôi cách mạng việc viết sách và xuất bản sách dành cho mỗi người – và quan trọng hơn hết bạn có mong muốn trở thành Tác giả hay không? Bạn luôn có cách thức được lựa chọn để bạn có thể viết sách và xuất bản sách thành công.
Điều quan trọng là trong kỷ nguyên Internet, bạn hoàn toàn có thể trở thành một người viết sách và xuất bản sách thành công – khi có sự đồng hành của Royal Books. Tại sao? Trong quyển sách “Bí mật thực sự Internet Marketing” – Tác giả Trần Trung Kiên – chia sẻ rằng: Internet Marketing không chỉ cách mạng trong lĩnh vực thương mại điện tử - mà nó là thứ cách mạng mọi ngành- trong đó có cuộc cách mạng vĩ đại nhất mà anh gọi là kỷ nguyên của sự thành công dành cho Tác giả. Đó chính là gì?
Nếu bạn có một câu chuyện để kể - một nội dung để chia sẻ - một cảm hứng muốn truyền động lực cho độc giả, bạn hoàn toàn có thể viết một cuốn sách và xuất bản chúng. Tất cả những gì bạn cần làm – chỉ cần bắt tay và LÀM.

Lý do thứ tư để viết sách (và xuất bản sách): Bạn có được thương hiệu cá nhân một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Những ý tưởng tuyệt vời khi bạn viết một cuốn sách không chỉ mang đến cho bạn nguồn thu nhập thụ động, nó còn giúp cho bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong quyển sách “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách” – Tác giả Trần Trung Kiên – đã chia sẻ 17 cách thức vô cùng hữu hiệu để giúp những Nhà kinh doanh trở thành một Tác giả - đồng thời từ đó có thể thay đổi cuộc chơi trong kinh doanh của họ từ đó cho đến mãi về sau. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy đọc quyển sách này – bạn có thể tìm thấy cho mình một bức tranh mạnh mẽ nhất để thành công và đạt được những giá trị to lớn cho cuộc đời trên con đường tìm kiếm cách thức để viết sách và xuất bản sách thành công.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về làm thế nào để viết sách – và xuất bản sách thành công, hãy liên hệ qua Email: hoixuatban@gmail.com – Hotline: 090 246 7524 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) – Email (cá nhân) – trantrungkien@danhnhan.net
Royal Books Team (biên soạn)

Monday, February 3, 2020

Tại sao mỗi nhà lãnh đạo nên viết một cuốn sách


Tại sao mỗi nhà lãnh đạo nên viết một cuốn sách
Bốn lý do thuyết phục tại sao bạn nên viết một cuốn sách

Tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều có một cuốn sách bên trong chúng. Có rất nhiều người cần và chờ đợi để đọc cuốn sách bạn viết. Bạn nên bắt đầu quá trình viết một cuốn sách cho dù bạn chưa bao giờ xem nó hay chỉ nghĩ về việc viết một cuốn sách. Viết một cuốn sách sẽ cung cấp một số lợi ích. Dưới đây là 4 lý do thuyết phục tại sao bạn nên bắt đầu viết một cuốn sách:
1. Bạn sẽ có thể chia sẻ câu chuyện của bạn
Bạn có một câu chuyện muốn kể. Câu chuyện của bạn là sự kết hợp giữa kiến ​​thức, kinh nghiệm của bạn và các cột mốc hoặc hoàn cảnh sống khác nhau mà bạn đã trải qua. Những điều này cung cấp cho bạn những ý tưởng, suy nghĩ và quan điểm về cuộc sống và các chủ đề cụ thể (như lãnh đạo). Là một nhà lãnh đạo, bất kể nghề nghiệp của bạn, câu chuyện của bạn cung cấp những quan điểm có giá trị về cuộc sống và lãnh đạo. Mặc dù đã có những cuốn sách lãnh đạo được viết, nhưng nếu bạn viết một cuốn sách, nó sẽ là một trong những câu chuyện độc đáo của bạn. Bạn sẽ có thể chia sẻ câu chuyện của bạn song song với quá trình giúp đỡ người khác.
Câu chuyện mà tôi yêu thích nhất là câu chuyện được viết trong quyển sách “Người giàu nhất thế giới” – Câu chuyện trong quyển sách này đã mang đến nguồn cảm hứng vô tận cho tôi, và hơn thế nữa – nó truyền cảm hứng cho tôi chia sẻ giải pháp để giúp nhiều người viết và xuất bản cuốn sách của họ thành công. Bạn có thể đọc câu chuyện trog quyển sách này – để biết lý do vì sao lại như thế?  Biết đâu nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn viết một cuốn sách thành công. Hãy tin tôi đi! Tuyệt vời lắm!

2. Viết cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn
Viết và viết lại một cuốn sách có thể cải thiện rất nhiều kỹ năng giao tiếp của bạn. Nó có thể dạy bạn cách sử dụng những từ và câu hay nhất để mô tả câu chuyện của bạn. Bạn sẽ có thể truyền đạt hiệu quả những gì bạn muốn chia sẻ và quan điểm của bạn, cả bằng lời nói và bằng văn bản của bạn. Cá nhân, tôi đã thấy các kỹ năng giao tiếp và viết lách của mình trở nên tốt hơn kể từ khi bắt đầu viết blog và sau khi viết một vài cuốn sách. Trình độ năng lực của tôi trong các lĩnh vực đó đã giúp tôi rất nhiều trong vị trí lãnh đạo doanh nghiệp của mình.
Và tôi nhận ra những điều trên khi viết đến quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời”, trong quyển sách này tôi chia sẻ cách mọi người có thể thay đổi cuộc đời của họ qua việc thay đổi các thói quen – và hơn thế nữa “những thói quen càng nhỏ - lại có sức tạo ra kết quả càng lớn”. Và cũng chính vì lẽ đó tôi nhận ra được kết quả là: Kỹ năng giao tiếp của tôi tăng lên một cách đáng kể - từ mỗi ngày tôi viết một trang A4 – giờ đây mỗi ngày tôi có thể trên 5 trang A4 và liên tục như thế - cho đến hiện tại – khi bạn đọc bài viết này. Tin tôi đi! Kỹ năng viết và giao tiếp của bạn sẽ tăng lên đáng kể - khi bạn viết quyển sách của mình!

3. Bạn học cách kỷ luật
Tác giả John Maxwell cho biết, những cuộc phiêu lưu thành công đang bắt đầu và kết thúc. Quyết định giúp chúng ta bắt đầu; kỷ luật giúp chúng tôi hoàn thành. Chỉ cần một số lượng lớn kỷ luật để viết, chỉnh sửa và xuất bản một cuốn sách. Có rất nhiều người đã bắt đầu viết một cuốn sách nhưng không bao giờ hoàn thành do không kỷ luật.
Khi bạn viết một cuốn sách, mức độ kỷ luật của bạn tăng lên đáng kể. Kỷ luật giống như một cơ bắp có thể trở nên mạnh hơn nếu được sử dụng, và nó cũng có thể trở nên yếu hơn nếu không được sử dụng. Kỷ luật viết một cuốn sách củng cố kỷ luật của bạn và có thể giúp bạn củng cố kỷ luật trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Nói cách khác – viết một cuốn sách là một trong những phương thức kỷ luật mà bạn dễ dàng thực hiện để có thể thực hiện thành công – và qua đó bạn có thể thành công trong cuộc sống – thông qua kỷ luật ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn.
Khi tôi viết quyển sách “17 Cách để xây dựng sự nghiệp Kinh doanh của bạn với một cuốn sách”, tôi đã tự kỷ luật mình là mỗi ngày phải viết ít nhất 2 trang sách và tốc độ tăng dần đều – và cuối cùng – sau 6 tháng viết quyển sách này – Quyển sách cũng được hoàn thành – và tôi nhận rằng “Cách đơn giản nhất để kỷ luật bản thân – là hãy bắt đầu viết một cuốn sách”.

4. Bạn mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động đến người khác
Khi bạn viết một cuốn sách, bạn có thể ảnh hưởng tích cực và để lại tác động lâu dài đến những người khác. Lời nói của bạn có thể tác động đến người khác rất lâu sau khi bạn biến mất vì một cuốn sách có thể sống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy nghĩ về những người hiện tại và trong tương lai, những người sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện và quan điểm độc đáo của bạn. Tiềm năng là không giới hạn. Quan điểm và suy nghĩ của bạn về lãnh đạo hoặc một chủ đề cụ thể có thể giúp nhiều người.
Và chính vì ý nghĩa đó – tôi đã viết nên quyển sách “Làm gì? Để cuộc đời ý nghĩa” – Đây là quyển sách đặc biệt tôi mong muốn chia sẻ đến với mọi người về tìm kiếm MỤC – ĐÍCH SỐNG -  Lý do bạn thức dậy mỗi bình mình, và có lẽ đây là một trong những thông điệp quan trọng nhất mà tôi để lại cho đời – Giúp mọi người sống một cuộc đời ý nghĩa – SỐNG THEO MỤC – ĐÚNG – ĐÚNG như là mục đích được tạo ra của mỗi người.

Và quan trọng nhất – nếu bạn tìm kiếm cho mình một trong những giá trị có thể để lại di sản cho thế hệ mai sau – Hãy bắt đầu nghĩ đến việc viết một cuốn sách – và hoàn thành nó với tất cả những gì có thể - trong tài năng của bạn – và bạn sẽ nâng cấp được vị thế lãnh đạo (và tạo ra sức ảnh hưởng) của mình.
Câu hỏi:
Bạn đã bắt đầu hoặc nghĩ về việc viết một cuốn sách? Những lợi ích nào khác mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhận được nếu bạn viết một cuốn sách?

Và nếu bạn muốn tìm kiếm một trong những giải pháp để tự mình viết một cuốn sách – Hãy tham gia khóa Coach “Nghệ thuật Viết Sách & Thành công”. Trong khóa Coach này tôi sẽ chia sẻ cho bạn tất cả những gì cần biết và thực hiện để viết nên quyển sách của mình – với tất cả những gì bạn có – với tất cả những tài năng của bạn đã được ban cho – bạn sẽ hoàn thành được quyển sách của mình thông qua khóa Coach “Nghệ thuật Viết Sách & Thành công” – Hãy bước vào hành trình 40 ngày viết nên quyển sách để đời của bạn – và tôi tin rằng bạn sẽ thực hiện được ước mơ của đời mình – Có được quyển sách để đời cho thế hệ mai sau.
Thư từ Bàn làm việc của Trần Trung Kiên
Tác giả - Cố vấn Tác giả
Chuyên gia về Sách – Giáo dục – Doanh nghiệp & Sống theo Mục – Đích – Đúng
Chủ tịch Royal Books